Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Radioøkologi (M-RAD)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2018:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22020VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2019HøstparallellMASTER-
OPPGAVEN
Augustblokk 
12019Juniblokk 
VårparallellECOL
300
KJM
351
 
 
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkKJM351 - 5 stp
2018HøstparallellKJM
350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkKJM350 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner

Andre relevante emner:
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi med semesteroppgave15 stp  Janbl. + vårp.
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
FMI330Effekt og biomarkørmetoder i toksikologi5 stp  Augustblokk
GEO300Videregående hydrogeologi10 stp  Vårparallell
JORD310Jordforurensning og bærekraft10 stp  Vårparallell
KJM340Instrumentell uorganisk analyse10 stp  Augbl. + høstp.
KJM360Vurdering av helse- og miljørisiko10 stp  Junibl. + augbl.
MINA300Globale miljøendringer og jordsystemet10 stp  Vårparallell
VANN300Vannforurensning I15 stp  Høstparallell
VANN301Vannforurensning II5 stp  Januarblokk

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 60 studiepoeng i løpet av det siste studieåret.

Programansvarlig 2018: Henriksen, Mona
Studieveileder 2018: Nordhov, Per-Fredrik R.

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2018/2019:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MINA Miljø og naturressurser
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MINA Miljø og naturressurser
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-RAD Radioøkologi
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2018. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2021 (M-MINA)
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
★ Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013