Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Skogfag
Eksempelplan: Skogbiologi
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2022:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2023HøstparallellSKOG
300
ECOL
340
SKOG
303
 
 
Augustblokk 
12023Juniblokk 
VårparallellSKOG
304
MINA
310
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2022HøstparallellSKOG
302
MINA
320
ECOL
310
 
 
Augustblokk 
  
Obligatoriske emner
Eksempelplaner:
(Ikke sikret mot undervisnings- og eksamenskollisjoner)

· Økonomi- og forvaltningsfag

· Datavitenskap og GIS

· Skogbiologi

· Skogteknologi

· Kartlegging og overvåking

· Skogplanlegging

· Skogskjøtsel


I tillegg må ett av følgende metodeemner velges:
AOS340Kvalitativ metode5 stp  Høstparallell
MINA310Naturvitenskapelig metode5 stp  Vårparallell
MINA311Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning10 stp  Vårparallell

For å få mastergraden i skogfag må studenten i tillegg ha godkjent eksamen i:
Minst 20 studiepoeng blant følgende emner:
FORNY310Bioenergi - marked og bærekraft5 stp  Vårparallell
MINA330Prosjektøkonomi for fornybar energi og skogbruk10 stp  Høstparallell
SKOG303Skogskjøtsel og skogproduksjon10 stp  Høstparallell
SKOG304Skogøkologi10 stp  Vårparallell
SKOG305Utvalgsbasert skogkartlegging5 stp  Høstparallell
SKOG340Skoglig driftsteknikk og logistikk II10 stp  Høstparallell
TRE300Treteknologi15 stp  Vårparallell

Studenter som ikke har en bachelor i skogfag må i tillegg ha godkjent emnet:
SKOG250Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse10 stp  Juniblokk
pluss minst 15 studiepoeng blant følgende emner:
SKOG205Inventering og ressurskartlegging5 stp  Vårparallell
SKOG210Skogprodukter og materialteknologi5 stp  Vårparallell
SKOG220Skogbehandling10 stp  Augbl. + høstp.
SKOG230Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket10 stp  Vårparallell
SKOG240Skoglig driftsteknikk og logistikk10 stp  Vårparallell
TRE200Treteknologi I5 stp  Januarblokk

Anbefalte valgfrie emner for eksempelplan 'Skogbiologi':
BIO324Plantenes tilpasning10 stp  Vårparallell
BIO336Mykologi5 stp  Høstparallell
BOT200Plantefysiologi10 stp  Høstparallell
BOT210Moser og laver - floristikk og økologi5 stp  Høstparallell
BOT230Planteøkologi og diversitet10 stp  Augbl. + høstp.
BOT240Økofysiologi hos planter10 stp  Vårparallell
BOT340Fotobiologi10 stp  Høstparallell
ECOL200Generell økologi10 stp  Vårparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer5 stp  Høstparallell
ECOL340Utforsking og analyse av data i økologi og naturforvaltning5 stp  Høstparallell
ECOL350Restaureringsøkologi5 stp  Vårparallell
JORD200Jord, vegetasjon og landskap10 stp  Augbl. + høstp.
NATF230Viltbiologi og forvaltning15 stp  Høstparallell
PJH250Planteproduksjon i regulert klima10 stp  Vårparallell
ZOOL240Videregående entomologi10 stp  Høstparallell

Programansvarlig 2022: Nybakken, Line
Studieveileder 2022: Mjelde, Marianne

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2022/2023:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljøvitenskap
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljøvitenskap
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2022. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2022 *

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008

· Studiestart 2007

· Studiestart 2006