Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Skogfag (M-SF)
Eksempelplan: Skogbiologi
Obligatoriske og anbefalte emner for studenter med studiestart høsten 2022:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2023HøstparallellSKOG
300
ECOL
340
SKOG
303
 
 
Augustblokk 
12023Juniblokk 
VårparallellSKOG
304
MINA
310
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2022HøstparallellSKOG
302
MINA **
320    
ECOL
310
 
 
Augustblokk 
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Økonomi- og forvaltningsfag

· Datavitenskap og GIS

Skogbiologi

· Skogteknologi

· Kartlegging og overvåking

· Skogplanlegging

· Skogskjøtsel

** MINA321 kan tas i januarblokka (engelsk versjon).

I tillegg må ett av følgende metodeemner velges:
AOS340Kvalitativ metode5 stp  Høstparallell
MINA310Naturvitenskapelig metode5 stp  Vårparallell
MINA311Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning10 stp  Vårparallell

For å få mastergraden i skogfag må studenten i tillegg ha godkjent eksamen i:
Minst 20 studiepoeng blant følgende emner:
FORNY310Bioenergi - marked og bærekraft5 stp  Vårparallell
MINA330Prosjektøkonomi for fornybar energi og skogbruk10 stp  Høstparallell
SKOG303Skogskjøtsel og skogproduksjon10 stp  Høstparallell
SKOG304Skogøkologi10 stp  Vårparallell
SKOG305Utvalgsbasert skogkartlegging5 stp  Høstparallell
SKOG340Skoglig driftsteknikk og logistikk II10 stp  Høstparallell
TRE300Treteknologi10 stp  Vårparallell

Studenter som ikke har en bachelor i skogfag må i tillegg ha godkjent emnet:
SKOG250Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse10 stp  Juniblokk
pluss minst 15 studiepoeng blant følgende emner:
SKOG205Inventering og ressurskartlegging5 stp  Vårparallell
SKOG210Skogprodukter og materialteknologi5 stp  Vårparallell
SKOG220Skogbehandling10 stp  Augbl. + høstp.
SKOG230Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket10 stp  Vårparallell
SKOG240Skoglig driftsteknikk og logistikk10 stp  Vårparallell
TRE200Treteknologi I5 stp  Januarblokk

Anbefalte valgfrie emner for eksempelplan 'Skogbiologi':
BIO324Plantenes tilpasning10 stp  Vårparallell
BIO336Mykologi5 stp  Høstparallell
BOT200Plantefysiologi10 stp  Høstparallell
BOT210Sopp, lav og mose – økologi og artskunnskap10 stp  Augbl. + høstp.
BOT230Planteøkologi og diversitet10 stp  Augbl. + høstp.
BOT240Økofysiologi hos planter10 stp  Vårparallell
BOT340Fotobiologi10 stp  Høstparallell
ECOL200Generell økologi10 stp  Vårparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer5 stp  Høstparallell
ECOL340Utforsking og analyse av data i økologi og naturforvaltning5 stp  Høstparallell
ECOL350Restaureringsøkologi5 stp  Vårparallell
JORD200Jord, vegetasjon og landskap10 stp  Augbl. + høstp.
NATF230Viltbiologi og forvaltning15 stp  Høstparallell
PJH250Planteproduksjon i regulert klima10 stp  Vårparallell
ZOOL240Insekters fysiologi og økologi10 stp  Høstparallell

Programansvarlig 2022: Nybakken, Line
Studieveileder 2022: Mjelde, Marianne

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2022/2023:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MILJØ Miljøvitenskap
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MILJØ Miljøvitenskap
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2022. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2024
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2023
★ Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010
· Studiestart: 2009
· Studiestart: 2008
· Studiestart: 2007
· Studiestart: 2006