Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Skogfag
Eksempelplan: Skogskjøtsel
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2022:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2023HøstparallellSKOG
300
SKOG
340
ECOL
340
 
 
Augustblokk 
12023Juniblokk 
VårparallellSKOG
304
MINA
310
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkSTAT200 - 5 stp
2022HøstparallellSKOG
302
MINA
320
SKOG
303
 
 
Augustblokk 


ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2023Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12023Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2022Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk