Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Skogfag
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2008:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22010VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2009HøstparallellSKOG
302
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkAOS230 - 5 stp
12009Juniblokk 
VårparallellECOL
300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2008HøstparallellSKOG
300
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 


ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22010Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2009Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12009Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2008Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk