Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Bachelorprogram: Fornybar energi
Eksempelplan: Areal og naturmiljø
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2013:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32016Juniblokk 
VårparallellFORN
220
FORN
230
NATF
260
 
 
 
 
JanuarblokkNATF260 - 5 stp
2015HøstparallellJUS
220
JUS
201
SKOG
205
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
22015Juniblokk 
VårparallellECN
170
STAT
100
ECOL
200
 
 
JanuarblokkNATF200 - 5 stp
2014HøstparallellFORN
200
ECN
110
SKOG
102
LAD
102
 
 
Augustblokk 
12014Juniblokk 
VårparallellECOL
100
BUS
100
FYS *
100  
KJM
100
Januarblokk 
2013HøstparallellMINA
100
PHI
100
JUS
100
MATH
100
AugustblokkMINA100 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Eksempelplaner:
(Ikke sikret mot undervisnings- og eksamenskollisjoner)

· Ett semester i utlandet

· Energiøkonomi

· Areal og naturmiljø

· Bioproduksjon og klima

* Studenter med fordypning i fysikk fra videregående med snittkarakteren 4 eller bedre kan få fritak fra FYS100.

Velg i tillegg minst 10 studiepoeng blant:
NATF260Tverrfaglig konsekvensanalyse10 stp  Janbl. + vårp.
APL240Miljø og planlegging, del 15 stp  Vårparallell
APL241Miljø og planlegging, del 25 stp  Vårparallell

Programansvarlig 2013: Bolkesjø, Torjus
Studieveileder 2013: Mariken Kjøhl

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2013/2014:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Radioøkologi
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2013. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2023
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2022

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013 *

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008