Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Bachelorprogram: Fornybar energi
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2012:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32015Juniblokk 
VårparallellFORN
220
FORN
230
APL
240
APL
241
 
 
Januarblokk 
2014HøstparallellJUS
220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
22014Juniblokk 
VårparallellECN
170
STAT
100
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkNATF200 - 5 stp
2013HøstparallellFORN
200
ECN
110
SKOG
102
LAD
102
 
 
Augustblokk 
12013Juniblokk 
VårparallellECOL
100
BUS
100
FYS *
100  
KJM
100
Januarblokk 
2012HøstparallellMINA
100
PHI
100
JUS
100
MATH
100
AugustblokkMINA100 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Eksempelplaner:
(Ikke sikret mot undervisnings- og eksamenskollisjoner)

· Ett semester i utlandet

· Energiøkonomi

· Areal og naturmiljø

· Bioproduksjon og klima

* Studenter med fordypning i fysikk fra videregående med snittkarakteren 4 eller bedre kan få fritak fra FYS100.

Programansvarlig 2012: Bolkesjø, Torjus
Studieveileder 2012: Mariken Kjøhl

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2012/2013:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2012. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2022

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012 *

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008