Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Emnetilbud

MINA tilbyr undervisning i følgende emner studieåret 2015/2016.

Emne-
kode
 EmnenavnEngStudie-
poeng
Undervisnings-
periode
 Ansvarlig
Emner i bioetikk:
BIO340 Bioetikk5          S.Rogne
Emner i botanikk:
BOT100 Plantediversitet5      V   Y.Gauslaa
BOT210 Moser og laver - floristikk og økologi5  H       Y.Gauslaa
BOT230 Planteøkologi og diversitet10  H       M.Ohlson
BOT240 Økofysiologi hos planter10      V   K.A.Solhaug
BOT270 Vegetasjonskartlegging10  H       M.H.Lie
BOT340 Fotobiologi10  H       K.A.Solhaug
Emner i økologi:
ECOL100 Grunnleggende økologi5      V   Ø.Totland
ECOL110 Tropisk økologi og biologiE10      V   F.Midtgaard
ECOL200 Generell økologi10      V   Ø.Totland
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave5      V   Ø.Totland
ECOL300 Naturvitenskapelig metodeE5      V   D.Sheil
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringerE10  H       M.Ohlson
ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog5  H       D.Sheil
ECOL340 Utforsking og analyse av data i økologi og naturforvaltningE5  H       R.Bischof
ECOL350 RestaureringsøkologiE5  H       J.E.Colman
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøerE10      V   S.Schneider
Emner i forstentomologi og -patologi:
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær5          H.Solheim
Emner i fornybar energi:
FORN100 Energi, miljø og samfunn10  H       T.Martinsen
FORN200 Energisystemer og teknologi10  H       E.Trømborg
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energisystemer10      V   O.J.Hanssen
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder5      V   T.Bolkesjø
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger10  H       B.Sønju-Moltzau
FORN310 Bioenergi10      V   T.Bolkesjø
FORN320 Prosjektplanlegging og prosjektledelse i energi- og ressursforvaltning5  H       H.F.Hoen
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer15  H       M.S.Adaramola
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser5  H       O.J.Hanssen
Emner i naturforvaltning:
NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning10  H   V   R.Steen
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur5          A.Sverdrup-Thygeson
NATF230 Viltbiologi og forvaltning15  H       L.E.Loe
NATF240 Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk5      V   T.Haugen
NATF260 Tverrfaglig konsekvensanalyse10      V   P.K.Rørstad
NATF300 Bevaringsbiologi5          A.Sverdrup-Thygeson
NATF301 Praktisk naturforvaltning5  H       V.Selås
NATF302 Norsk naturforvaltning5          O.-G.Støen
NATF320 Tropisk økologi og naturforvaltningE10      V   S.R.Moe
NATF330 Viltforvaltnig10  H       L.E.Loe
NATF340 Forvaltning av ferskvannsfisk10  H       T.Haugen
NATF350 Interaksjoner mellom mennesker og viltE5      V   S.R.Moe
Emner i naturbasert reiseliv:
REIS200 Reiseliv som fenomen og næring10  H       P.Fredman
REIS202 Introduksjon til masterstudiet i naturbasert reiseliv5          S.Stensland
REIS210 Naturveiledning5          P.Fredman
REIS300 Naturbasert reiseliv10  H       J.V.Haukeland
Emner i ressursøkonomi og planleggingslære:
RØP310 Investerings- og lønnsomhetsanalyser i energi- og skogforvaltning5  H       H.F.Hoen
RØP320 Skogbiometri5  H       E.Næsset
RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning10  H       H.F.Hoen
Emner i skogforvaltning:
SKOG100 Skogforvaltning10  H       L.Nybakken
SKOG101 Skogteknologi5          J.Bjerketvedt
SKOG102 Innføring i skogforvaltning5  H       L.Nybakken
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon5      V   L.Nybakken
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging5  H       O.M.Bollandsås
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi10      V   G.I.Vestøl
SKOG220 Skogbehandling og skogproduksjon15  H       A.Brunner
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket10      V   P.K.Rørstad
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk10      V   J.Bjerketvedt
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse10          T.Eid
SKOG300 Skogplanlegging10  H       T.Eid
SKOG302 Flerbruk i skog10  H       O.Hofstad
SKOG310 Nordisk skogbruk og skogforskning10  H       O.Hofstad
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II10  H       D.Fjeld
Emner i skogskjøtsel:
SKS300 Skogøkologi10      V   J.Frank
SKS303 Skogskjøtsel15  H       A.Brunner
Emner i bærekraftige VA-systemer:
THT283 Bærekraftige avløpsløsninger - desentrale-, natur- og kretsløpsbaserte systemer10  H       P.D.Jenssen
Emner i treteknologi:
TRE200 Treteknologi I5          G.I.Vestøl
TRE210 Trelastindustri10  H       O.Høibø
TRE300 Treteknologi15      V   O.Høibø
Emner i zoologi:
ZOOL100 Generell zoologi5  H       T.Birkemoe
ZOOL210 Virveldyr10      V   G.A.Sonerud
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr5      V   T.Birkemoe
ZOOL240 Videregående entomologi10  H       N.Trandem
ZOOL250 Atferdsøkologi10      V   G.A.Sonerud
ZOOL300 Økologisk entomologi10  H       T.Birkemoe
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologie10  H       G.A.Sonerud
  
Denne oversikten gjelder bare for studieåret 2015/2016. Det er mulig å se tilbudet for:

· Studieår 2021/2022
(Forbehold om endringer)

· Studieår 2020/2021
(Forbehold om endringer)

· Studieår 2019/2020

· Studieår 2018/2019

· Studieår 2017/2018

· Studieår 2016/2017

· Studieår 2015/2016

· Studieår 2014/2015

· Studieår 2013/2014

· Studieår 2012/2013

· Studieår 2011/2012

· Studieår 2010/2011

· Studieår 2009/2010

· Studieår 2008/2009

· Studieår 2007/2008

Antall emner: 73

Undervisningsåret deles i fem perioder:

Undervisningsspråket er angit i rødt; E engelsk, e engelsk ved behov, ellers norsk.

Undervisningsperioden til det enkelte emne er visualisert i tabellen over.
Sort markerer emner som blir gitt hvert år.
Grå markerer emner som bare blir gitt ved behov.
Grønn markerer emner som bare blir gitt hvert annet år, og som blir gitt i inneværende studieår.
Rød markerer emner som bare blir gitt hvert annet år, men som ikke blir gitt i inneværende studieår.

Inst.
M
N
Sem.
Aug
Høs
Jan
Vår
Jun