Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Emnetilbud

MINA tilbyr undervisning i følgende emner studieåret 2007/2008.

Emne-
kode
 EmnenavnEngStudie-
poeng
Undervisnings-
periode
 Ansvarlig
Emner i bioetikk:
BIO340 Bioetikk5          S.Rogne
Emner i bioenergi:
BIOE200 Innføring i bioenergi5      V   B.Eikenes
Emner i botanikk:
BOT100 Plantediversitet5      V   Y.Gauslaa
BOT210 Moser og laver - floristikk og økologi5  H       Y.Gauslaa
BOT220 Biodiversitet, høgere planters systematikk og floristikk5  H       K.A.Lye
BOT230 Planteøkologi10  H       Ø.Totland
BOT240 Økofysiologi hos planter10      V   K.A.Solhaug
BOT250 Planter og helse5  H       K.A.Lye
BOT270 Vegetasjonskartlegging10  H       J.E.Bjørndalen
BOT340 Fotobiologi10  H       K.A.Solhaug
BOT350 Planters pollinerings- og reproduksjonsøkologi5  H       Ø.Totland
Emner i økologi:
ECOL100 Grunnleggende økologi5      V   Ø.Totland
ECOL110 Tropisk økologi og biologi10  H       F.Midtgaard
ECOL200 Generell økologi10      V   K.A.Solhaug
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave5      V   K.A.Solhaug
ECOL250 Tropiske økosystemer og biodiversitet5  H       F.Midtgaard
ECOL300 Økologisk vitenskaplig arbeidsmetodikk5      V   S.Dale
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringerE10  H       M.Ohlson
ECOL320 Tropisk feltøkologi10      V   F.Midtgaard
ECOL350 Restaureringsøkologi5      V   J.E.Colman
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10      V   J.E.Brittain
Emner i forstentomologi og -patologi:
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær5          H.Solheim
Emner i genetikk:
GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet10  H       M.Heun
GEN320 Molekylære markører i genomet5          M.Heun
GEN340 Molekylær evolusjon5      V   M.Heun
Emner i naturforvaltning:
NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning10  H   V   V.Selås
NATF150 Innføring i arealregistrering i utmark5  H       T.Gobakken
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur5          S.Hågvar
NATF210 Miljøovervåking5          S.Solberg
NATF230 Viltbiologi og forvaltning15  H       O.Hjeljord
NATF240 Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk5      V   R.Borgstrøm
NATF250 Sentrale oppgaver i forvaltningen av norske utmarksressurser I10          R.Borgstrøm
NATF251 Sentrale oppgaver i forvaltningen av norske utmarksressurser II12  H       R.Borgstrøm
NATF300 Bevaringsbiologi5          J.Swenson
NATF301 Praktisk naturforvaltning5      V   V.Selås
NATF302 Hovedutferd i naturforvaltning5          S.Hågvar
NATF320 Tropisk økologi og naturforvaltning10  H       S.R.Moe
NATF330 Viltforvaltnig10  H       O.Hjeljord
NATF340 Forvaltning av ferskvannsfisk10  H       R.Borgstrøm
NATF350 Lokalbasert naturressursforvaltning5      V   S.R.Moe
Emner i utmarksbasert næringsutvikling:
REIS200 Reiseliv som fenomen og næring10  H       S.Baardsen
REIS202 Utmarksnæring5          O.Hofstad
REIS300 Naturbasert reiseliv10  H       Ø.Aas
Emner i ressursøkonomi og planleggingslære:
RØP300 Skogbrukets ressursøkonomi og planleggingslære15  H       O.Hofstad
RØP301 Kapitalforvaltning og verdsetting skog og jord5  H       B.Solberg
RØP302 Skogbiometri II10  H       E.Næsset
RØP310 Kapitalforvaltning i skog og utmark5  H       S.Baardsen
RØP400 Skogøkonomi10      V   O.Hofstad
RØP401 Optimering med GAMS5  H       H.F.Hoen
Emner i skogbrukets driftsteknikk:
SDT301 Vegplanlegging5          R.Skaar
Emner i skogforvaltning:
SKOG100 Skogforvaltning10  H       T.Eid
SKOG101 Skogteknologi5          J.Bjerketvedt
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging5  H       E.Næsset
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi10      V   O.Høibø
SKOG220 Skogbehandling og skogproduksjon15  H       A.Brunner
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket10      V   B.Solberg
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk10      V   B.Eikenes
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse10          O.Hofstad
SKOG302 Flerbruk i skog10  H       L.H.Frivold
Emner i skogskjøtsel:
SKS300 Skogøkologi10      V   J.Frank
SKS303 Skogskjøtsel15  H       A.Brunner
Emner i bærekraftige VA-systemer:
THT283 Bærekraftige avløpsløsninger - desentrale-, natur- og kretsløpsbaserte systemer10  H       P.D.Jenssen
Emner i treteknologi:
TRE200 Treteknologi I5          O.Høibø
TRE203 Tredesign og produktutvikling5          B.Eikenes
TRE210 Trevirke - bearbeiding, tørking og modifisering15  H       B.Eikenes
TRE220 Treforedlingsindustri10      V   B.Eikenes
TRE300 Treteknologi15      V   O.Høibø
Emner i zoologi:
ZOOL100 Generell zoologi5  H       S.Dale
ZOOL210 Virveldyr10      V   G.A.Sonerud
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr5      V   E.B.Hågvar
ZOOL240 Videregående entomologi10  H       E.B.Hågvar
ZOOL250 Atferdsøkologi10      V   G.A.Sonerud
ZOOL300 Økologisk entomologi10  H       E.B.Hågvar
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologie10  H       G.A.Sonerud
  
Denne oversikten gjelder bare for studieåret 2007/2008. Det er mulig å se tilbudet for:

· Studieår 2021/2022
(Forbehold om endringer)

· Studieår 2020/2021

· Studieår 2019/2020

· Studieår 2018/2019

· Studieår 2017/2018

· Studieår 2016/2017

· Studieår 2015/2016

· Studieår 2014/2015

· Studieår 2013/2014

· Studieår 2012/2013

· Studieår 2011/2012

· Studieår 2010/2011

· Studieår 2009/2010

· Studieår 2008/2009

· Studieår 2007/2008

Antall emner: 74

Undervisningsåret deles i fem perioder:

Undervisningsspråket er angit i rødt; E engelsk, e engelsk ved behov, ellers norsk.

Undervisningsperioden til det enkelte emne er visualisert i tabellen over.
Sort markerer emner som blir gitt hvert år.
Grå markerer emner som bare blir gitt ved behov.
Grønn markerer emner som bare blir gitt hvert annet år, og som blir gitt i inneværende studieår.
Rød markerer emner som bare blir gitt hvert annet år, men som ikke blir gitt i inneværende studieår.

Inst.
M
N
Sem.
Aug
Høs
Jan
Vår
Jun