Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser
Studieretning: Bærekraftig vann- og sanitæranlegg, helse og utvikling
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2015:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22017VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2016HøstparallellGEO
300
THT
310
 
 
Augustblokk 
12016JuniblokkTHT283 *
VårparallellGEO
220
EDS
255
THT / THT *
271   280  
Januarblokk 
2015HøstparallellTHT
282
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
  
Obligatoriske emner
Studieretning:

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

· Jord og miljø

· Limnologi og vannressurser

· Bærekraftig vann- og sanitæranlegg, helse og utvikling

* Velg minst ett av emnene THT271, THT280 eller THT283

Valgfrie emner:
EDS201Introduksjon til utviklingsstudier5 stp  Augustblokk
EDS225Linking Ecological and Social Resilience10 stp  Høstparallell
EDS260Globale miljøforandringer5 stp  Høstparallell
EDS275Skrivekurs10 stp  Høstp. el vårp.
EDS330Politisk økologi10 stp  Vårparallell
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
JORD210Jord: GIS og dynamisk modellering10 stp  Vårparallell
JORD221Jordfysikk, øvelseskurs5 stp  Høstparallell
JORD310Globale og lokale forurensninger i jord og miljø10 stp  Vårparallell
JORD315Biogeokjemi, globale endringer10 stp  Høstparallell
LNG240Academic Writing10 stp  Høstp. el vårp.
MATH250Partielle differensiallikninger og modeller10 stp  Høstparallell
MINA310Prosjekt administrasjon og forskningsplanlegging10 stp  Høstp. + janbl.

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 30 studiepoeng i løpet av det siste semestert.

Programansvarlig 2015: Mona Henriksen
Studieveileder 2015: Trond Magnus Vaaga-Dyrseth

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2015. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2022
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013