Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser
Studieretning: Bærekraftig vann- og sanitæranlegg, helse og utvikling
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2015:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22017VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2016HøstparallellGEO
300
THT
310
 
 
Augustblokk 
12016JuniblokkTHT283 *
VårparallellGEO
220
EDS
255
THT / THT *
271   280  
Januarblokk 
2015HøstparallellTHT
282
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
  
Obligatoriske emner
Studieretning:

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

· Jord og miljø

· Limnologi og vannressurser

· Bærekraftig vann- og sanitæranlegg, helse og utvikling

* Velg minst ett av emnene THT271, THT280 eller THT283

Valgfrie emner:
EDS201Introduksjon til utviklingsstudier5 stp  Augustblokk
EDS225Linking Ecological and Social Resilience10 stp  Høstparallell
EDS260Globale miljøforandringer5 stp  Høstparallell
EDS275Skrivekurs10 stp  Høstp. el vårp.
EDS330Politisk økologi10 stp  Vårparallell
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
JORD210Jord: klassifikasjon, prosessmodellering og bruk av GIS10 stp  Vårparallell
JORD221Jordfysikk, øvelseskurs5 stp  Høstparallell
JORD310Globale og lokale forurensninger10 stp  Vårparallell
JORD315Biogeokjemi, globale endringer10 stp  Høstparallell
LNG240Academic Writing10 stp  Høstp. el vårp.
MATH250Partielle differensiallikninger og modeller10 stp  Høstparallell
MINA310Prosjekt administrasjon og forskningsplanlegging10 stp  Høstparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 30 studiepoeng i løpet av det siste semestert.

Programansvarlig 2015: Henriksen, Mona
Studieveileder 2015: Trond Magnus Vaaga-Dyrseth

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2015/2016:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Radioøkologi
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder for masterprogrammet Miljø og naturressurser, som ble utfaset etter 2021, men videreført som masterprogrammet Miljøvitenskap.
Det er også mulig å se strukturen for andre årskull:

· Studiestart 2022
(Masterprogram: Miljøvitenskap)

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015 *

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013