Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser (M-MINA)
Studieretning: Limnologi og vannressurser
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2020:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22022VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2021HøstparallellMASTER-
OPPGAVEN
VANN
311
AugustblokkFeltkurs i VANN311
12021JuniblokkVANN211
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkVANN301
2020HøstparallellVANN
300
 
 
 
 
 
 
AugustblokkMINA302 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Studieretning,
obligatoriske emner:

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

· Jord og miljø

Limnologi og vannressurser

 

Aktuelle emner:
ECOL200Generell økologi10 stp  Vårparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer5 stp  Høstparallell
ECOL380Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10 stp  Vårparallell
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi10 stp  Vårparallell
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
GEO300Videregående hydrogeologi10 stp  Høstparallell
JORD200Jord, vegetasjon og landskap10 stp  Augbl. + høstp.
JORD210Jord: GIS og dynamisk modellering10 stp  Vårparallell
JORD212Jordanalyse5 stp  Høstparallell
JORD310Jordforurensning og bærekraft10 stp  Vårparallell
MINA300Globale miljøendringer og jordsystemet10 stp  Vårparallell
NATF340Fiskeforvaltning10 stp  Høstparallell
THT271Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs10 stp  Vårparallell
THT280Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning15 stp  Vårparallell
THT291Avfallsteknologi5 stp  Vårparallell
THT310Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs15 stp  Høstparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng i løpet av det siste studieåret.

Programansvarlig 2020: Henriksen, Mona
Studieveileder 2020: Nordhov, Per-Fredrik R.

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2020/2021:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MINA Miljø og naturressurser
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MINA Miljø og naturressurser
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-RAD Radioøkologi
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2020. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2022 (M-MILJØ)
· Studiestart: 2021
★ Studiestart: 2020
· Studiestart: 2020 (M-RAD)
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013