Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser (M-MINA)
Studieretning: Jord og miljø
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2020:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22022VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2021HøstparallellMASTER-
OPPGAVEN
Augustblokk 
12021Juniblokk 
VårparallellJORD
310
GEO
300
 
 
 
 
Januarblokk 
2020Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkMINA302 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Studieretning,
obligatoriske emner:

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

Jord og miljø

· Limnologi og vannressurser

 

Aktuelle emner:
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer5 stp  Høstparallell
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi10 stp  Vårparallell
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
GEO220Hydrogeologi10 stp  Vårparallell
JORD200Jord, vegetasjon og landskap10 stp  Augbl. + høstp.
JORD210Jord: GIS og dynamisk modellering10 stp  Vårparallell
JORD212Jordanalyse5 stp  Høstparallell
MINA200Forurensning - miljø10 stp  Høstparallell
MINA300Globale miljøendringer og jordsystemet10 stp  Vårparallell
THT271Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs10 stp  Vårparallell
THT280Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning15 stp  Vårparallell
THT291Avfallsteknologi5 stp  Vårparallell
VANN300Vannforurensning10 stp  Høstparallell
VANN301Tiltak mot forurensning av vannforekomster5 stp  Januarblokk

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng i løpet av det siste studieåret.

Programansvarlig 2020: Henriksen, Mona
Studieveileder 2020: Nordhov, Per-Fredrik R.

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2020/2021:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MINA Miljø og naturressurser
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MINA Miljø og naturressurser
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-RAD Radioøkologi
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2020. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2022 (M-MILJØ)
· Studiestart: 2021
★ Studiestart: 2020
· Studiestart: 2020 (M-RAD)
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013