Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser
Studieretning: Geologi
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2020:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22022VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2021HøstparallellMASTER-
OPPGAVEN
GEO
310
Augustblokk 
12021Juniblokk 
VårparallellGEO
300
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2020Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkMINA302 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Studieretning:

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

· Jord og miljø

· Limnologi og vannressurser

 

Aktuelle emner i spesialisering Ressursgeologi:
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi med semesteroppgave15 stp  Janbl. + vårp.
JORD210Jord: GIS og dynamisk modellering10 stp  Vårparallell
JORD310Jordforurensning og bærekraft10 stp  Vårparallell
MINA300Globale miljøendringer og jordsystemet10 stp  Vårparallell
MATH250Partielle differensiallikninger og modeller10 stp  Høstparallell
THT280Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning15 stp  Vårparallell
THT282Introduksjon til bærekraftige VA-systemer10 stp  Høstparallell
THT291Avfallsteknologi5 stp  Vårparallell
VANN210Limnologi / ferskvannsøkologi10 stp  Høstparallell
VANN220Vannressurser og vannforsyning5 stp  Vårparallell

Aktuelle emner i spesialisering Kvartærgeologi/Kvartære miljøendringer:
ECOL200Generell økologi10 stp  Vårparallell
ECOL201Økologisk fordypningsoppgave5 stp  Vårparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer10 stp  Høstparallell
ECOL380Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10 stp  Vårparallell
JORD210Jord: GIS og dynamisk modellering10 stp  Vårparallell
MINA300Globale miljøendringer og jordsystemet10 stp  Vårparallell
VANN210Limnologi / ferskvannsøkologi10 stp  Høstparallell
VANN220Vannressurser og vannforsyning5 stp  Vårparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng i løpet av det siste studieåret.

Programansvarlig 2020: Mona Henriksen
Studieveileder 2020: Per-Fredrik Rønneberg Nordhov

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2020. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2022
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013