Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser
Studieretning: Limnologi og vannressurser
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2014:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22016VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2015HøstparallellMASTER-
OPPGAVEN
Augustblokk 
12015JuniblokkVANN211
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkVANN301
2014HøstparallellVANN
300
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
  
Obligatoriske emner
Studieretning:

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

· Jord og miljø

· Limnologi og vannressurser

· Bærekraftig vann- og sanitæranlegg, helse og utvikling


Aktuelle emner:
ECOL200Generell økologi10 stp  Vårparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer10 stp  Høstparallell
ECOL380Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10 stp  Vårparallell
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi15 stp  Janbl. + vårp.
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
FMI320Miljøanalyser5 stp  Høstparallell
GEO300Videregående hydrogeologi10 stp  Høstparallell
JORD201Prosessmodellering i jord-, vann- og plantesystemer10 stp  Vårparallell
JORD212Jordanalyse5 stp  Høstparallell
JORD310Globale og lokale forurensninger10 stp  Vårparallell
JORD315Biogeokjemi, globale endringer10 stp  Høstparallell
NATF340Forvaltning av ferskvannsfisk10 stp  Høstparallell
THT271Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs10 stp  Vårparallell
THT280Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning15 stp  Vårparallell
THT281Dimensjonering og utforming av småskala og desentrale VA-løsninger5 stp  Augustblokk
THT291Avfallsteknologi10 stp  Vårparallell
THT310Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs15 stp  Høstparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng i løpet av det siste studieåret.

Programansvarlig 2014: Mona Henriksen
Studieveileder 2014: Trond Magnus Vaaga-Dyrseth

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2014. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2022
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013