Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser
Studieretning: Geologi
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2014:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22016VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2015HøstparallellMASTER-
OPPGAVEN
GEO
310
AugustblokkGEO311
12015Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2014HøstparallellGEO
300
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
  
Obligatoriske emner
Studieretning:

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

· Jord og miljø

· Limnologi og vannressurser

· Bærekraftig vann- og sanitæranlegg, helse og utvikling


Aktuelle emner i spesialisering Ressursgeologi:
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi15 stp  Janbl. + vårp.
GEO222Geologi prosjektoppgave5 stp  Høstparallell
JORD201Prosessmodellering i jord-, vann- og plantesystemer10 stp  Vårparallell
JORD310Globale og lokale forurensninger10 stp  Vårparallell
JORD315Biogeokjemi, globale endringer10 stp  Høstparallell
MATH250Partielle differensiallikninger og modeller10 stp  Høstparallell
THT280Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning15 stp  Vårparallell
THT281Dimensjonering og utforming av småskala og desentrale VA-løsninger5 stp  Augustblokk
THT282Introduksjon til bærekraftige VA-systemer10 stp  Høstparallell
THT291Avfallsteknologi10 stp  Vårparallell
VANN210Limnologi / ferskvannsøkologi10 stp  Høstparallell
VANN220Vannressurser og vannforsyning5 stp  Vårparallell

Aktuelle emner i spesialisering Kvartærgeologi/Kvartære miljøendringer:
ECOL200Generell økologi10 stp  Vårparallell
ECOL201Økologisk fordypningsoppgave5 stp  Vårparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer10 stp  Høstparallell
ECOL380Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10 stp  Vårparallell
GEO222Geologi prosjektoppgave5 stp  Høstparallell
GEO300Videregående hydrogeologi10 stp  Høstparallell
JORD201Prosessmodellering i jord-, vann- og plantesystemer10 stp  Vårparallell
JORD315Biogeokjemi, globale endringer10 stp  Høstparallell
VANN210Limnologi / ferskvannsøkologi10 stp  Høstparallell
VANN220Vannressurser og vannforsyning5 stp  Vårparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng i løpet av det siste studieåret.

Programansvarlig 2014: Mona Henriksen
Studieveileder 2014: Trond Magnus Vaaga-Dyrseth

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2014. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2022
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013