Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Fornybar energi (M-FORNY)
Eksempelplan: Energisystemanalyse
Obligatoriske og anbefalte emner for studenter med studiestart høsten 2022:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2023HøstparallellFORNY
360
ECN
380
 
 
 
 
Augustblokk 
12023Juniblokk 
VårparallellBUS
230
FORNY
310
FORNY
305
 
 
JanuarblokkSTAT200 - 5 stp
2022HøstparallellFORNY
300
MINA
320
MINA
330
 
 
 
 
AugustblokkFORNY300 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Obligatoriske emner for studenter med annen
bakgrunn enn bachelor i fornybar energi
 
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Miljøanalyser

Energisystemanalyse


Alle må velge ett av følgende metodeemner:
AOS341Kvantitative metoder5 stp  Høstparallell
STAT200Regresjon5 stp  Januarblokk

Anbefalte valgfrie emner:
STAT210Forsøksplanlegging og variansanalyse5 stp  Augustblokk
STAT340Anvendte metoder i statistikk10 stp  Vårparallell
STIN300Statistisk programmering i R5 stp  Januarblokk

Programansvarlig 2022: Martinsen, Thomas
Studieveileder 2022: Mjelde, Marianne

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2022/2023:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MILJØ Miljøvitenskap
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MILJØ Miljøvitenskap
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2022. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2024
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2023
★ Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010