Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Fornybar energi
Eksempelplan: Forvaltning og utnyttelse av avfallsressurser
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2019:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22021VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2020HøstparallellFORN
330
FORN
350
THT
320
 
 
 
 
AugustblokkFORN240 - 5 stp
12020Juniblokk 
VårparallellBUS
230
FORN
310
THT
291
Januarblokk 
2019HøstparallellFORN
300
RØP
330
 
 
 
 
 
 
AugustblokkFORN300 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Obl. for studenter med bakgrunn i:

· Økonomi

· Teknologi

· Miljø/naturressurser

Eksempelplaner:

· Forvaltning og utnyttelse av avfallsressurser


Alle må velge ett av følgende metodeemner:
AOS341Kvantitative metoder5 stp  Høstparallell
STAT200Regresjon5 stp  Januarblokk

Anbefalte valgfrie emner:
BUS311Miljøledelse og bærekraftrapportering5 stp  Vårparallell
ECN271Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder10 stp  Vårparallell
ECN280Energiøkonomi10 stp  Vårparallell
ECN372Klimaøkonomi10 stp  Høstparallell
ECN380Energimarkeder og regulering10 stp  Høstparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer10 stp  Høstparallell
ECOL350Restaureringsøkologi5 stp  Høstparallell
ECOL380Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10 stp  Vårparallell
ECN204Introduksjon til atferdsøkonomi5 stp  Vårparallell
ECN275Naturressurs- og miljøøkonomi - teori10 stp  Vårparallell
EDS349Energi og samfunn5 stp  Januarblokk
EIE306Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring10 stp  Høstparallell
EIE320Ekspropriasjon og grunnerverv10 stp  Høstp. + janbl.
FORN350Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser5 stp  Høstparallell
FORN360Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger10 stp  Høstparallell
JUS320Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler5 stp  Vårparallell
LAA370Landskapsøkologi10 stp  Vårparallell
NATF260Tverrfaglig konsekvensanalyse10 stp  Janbl. + vårp.
NATF301Praktisk naturforvaltning5 stp  Høstparallell
NATF340Forvaltning av ferskvannsfisk10 stp  Høstparallell
SKOG303Skogskjøtsel og skogproduksjon10 stp  Høstparallell
SKS300Skogøkologi10 stp  Vårparallell
THT291Avfallsteknologi10 stp  Vårparallell
THT320Miljøanalyser5 stp  Høstparallell
VANN210Limnologi / ferskvannsøkologi10 stp  Høstparallell

Som en del av Master i Fornybar energi er det tillatt med 10 studiepoeng på 100 nivå etter avtale med studieveileder.

Programansvarlig 2019: Martinsen, Thomas
Studieveileder 2019: Monsen, Brage

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2019/2020:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Radioøkologi
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2019. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023

· Studiestart 2022

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019 *

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010