Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Økologi (M-ECOL)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2006:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22008VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Spesial- *
pensum   
Januarblokk 
2007Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12007JuniblokkFeltsesong til masteroppgaven
VårparallellECOL
300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2006Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkNATF300
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
* Spesialpensumet utformes av veileder og student i fellesskap, og leses parallelt med arbeidet med masteroppgaven. Spesialpensumet skal være av minimum 5 studiepoengs omfang.

I tillegg må minst ett av følgende 300-emner tas for å få mastergraden i økologi. Det forutsettes at studentene har tilegnet seg de forutsatte forkunnskapene til sitt spesialiseringsemne.
BOT310Videregående plantesystematikk10 stp  Høstparallell
BOT340Fotobiologi10 stp  Høstparallell
BOT350Planters pollinerings- og reproduksjonsøkologi5 stp  Høstparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer10 stp  Høstparallell
GEN320Molekylære markører i genomet5 stp  Januarblokk
ZOOL300Økologisk entomologi10 stp  Høstparallell
ZOOL310Atferds- og populasjonsøkologi10 stp  Høstparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner.

Studenten kan i samråd med aktuell veileder velge å skrive en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng.
 
Studieveileder 2006: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2006/2007:

  Bachelorprogrammer
  - B-SMI Skog, miljø og industri
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-TEMNR Tropisk økologi og naturforvaltning
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2006. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2024
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010
· Studiestart: 2009
· Studiestart: 2008
· Studiestart: 2007
★ Studiestart: 2006
· Studiestart: 2006 (M-TEMNR)