Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Økologi
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2006:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22008VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Spesial- *
pensum   
Januarblokk 
2007Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12007JuniblokkFeltsesong til masteroppgaven
VårparallellECOL
300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2006Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkNATF300
* Spesialpensumet utformes av veileder og student i fellesskap, og leses parallelt med arbeidet med masteroppgaven. Spesialpensumet skal være av minimum 5 studiepoengs omfang.

I tillegg må minst ett av følgende 300-emner tas for å få mastergraden i økologi. Det forutsettes at studentene har tilegnet seg de forutsatte forkunnskapene til sitt spesialiseringsemne.
BOT310Videregående plantesystematikk10 stp  Høstparallell
BOT340Fotobiologi10 stp  Høstparallell
BOT350Planters pollinerings- og reproduksjonsøkologi5 stp  Høstparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer10 stp  Høstparallell
GEN320 stp  
ZOOL300Økologisk entomologi10 stp  Høstparallell
ZOOL310Atferds- og populasjonsøkologi10 stp  Høstparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner.

Studenten kan i samråd med aktuell veileder velge å skrive en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng.
 
Studieveileder 2006: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2006/2007:

  Bachelorprogrammer
  - Skog, miljø og industri
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Naturforvaltning
  - Skogfag
  - Tropisk økologi og naturforvaltning
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2006. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2022

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008

· Studiestart 2007

· Studiestart 2006
(Masterprogram: Økologi)

· Studiestart 2006
(Masterprogram: Tropisk økologi og naturforvaltning)