Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Tropisk økologi og naturforvaltning (M-TEMNR)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2006:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22008VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
JanuarblokkSpesialpensum *
2007HøstparallellFeltsesong til
masteroppgaven
Augustblokk 
12007Juniblokk 
VårparallellECOL
350
NATF
350
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2006HøstparallellNATF
320
EDS **
220    
 
 
AugustblokkECOL250 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
* Et lesepensum komponert av veileder og student i fellesskap.
** Obligatorisk bare for studenter uten statisisk bakgrunn.

Forslag til relevante emner i tillegg:
Naturfaglige emner:
AKX252Innføring i sykdomskontroll i akvatiske populasjoner5 stp  Vårparallell
BOT310Videregående plantesystematikk10 stp  Høstparallell
BOT350Planters pollinerings- og reproduksjonsøkologi5 stp  Høstparallell
ECOL300Vitenskapelig metode i økologi og naturforvaltning5 stp  Vårparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer10 stp  Høstparallell
ECOL380Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10 stp  Vårparallell
EDS250Landbruk og Utvikling10 stp  Vårparallell
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi15 stp  Janbl. + vårp.
JORD260Tropical soils, their properties and Management5 stp  Vårparallell
LAØ370Landskapsøkologi10 stp  Vårparallell
NATF300Bevaringsbiologi5 stp  Augustblokk
PAE301Ecology of farming and food systems5 stp  Vårparallell
ZOOL310Atferds- og populasjonsøkologi10 stp  Høstparallell
Samfunnsfaglige emner:
ECN251Utviklingsøkonomi - mikro5 stp  Vårparallell
ECN270Ressurs- og miljøøkonomi5 stp  Høstparallell
ECN271Prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder10 stp  Vårparallell
ECN371Miljø-økonomi10 stp  Vårparallell
EDS240Økonomi for miljø, utvikling og naturressurser10 stp  Høstparallell
EDS310Naturressursforvaltning og miljøet15 stp  Vårparallell
EDS330Politisk økologi10 stp  Vårparallell
EDS340Miljøplanlegging og miljøforvaltning10 stp  Vårparallell
EDS360Konflikt og utvikling10 stp  Vårparallell
EDS370Kjønn og utvikling5 stp  Januarblokk

Merk at flere av emnene forventer forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 60 studiepoeng i løpet av det siste studieåret.

Programansvarlig 2006: Moe, Stein R.
Studieveileder 2006: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2006/2007:

  Bachelorprogrammer
  - B-SMI Skog, miljø og industri
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-TEMNR Tropisk økologi og naturforvaltning
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2006. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2007 (M-ECOL)
★ Studiestart: 2006