Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser
Studieretning: Bærekraftige vann- og avløpssystemer
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2018:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22020VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2019HøstparallellTHT
384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkTHT383
12019Juniblokk 
VårparallellGEO
220
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2018HøstparallellJORD
200
THT
282
EDS
225
 
 
AugustblokkJORD200
  
Obligatoriske emner
Studieretning:

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

· Jord og miljø

· Limnologi og vannressurser

· Bærekraftige vann- og avløpssystemer

   · Eksempelplaner:

   · Desentrale VA-systemer og grunnvann

   · Desentrale VA-systemer og forurensing av jord og vann

   · Desentrale og sentrale VA-systemer og renseteknologi

 

Velg minst ett av følgende emner:
GEO300Videregående hydrogeologi10 stp  Vårparallell
JORD310Jordforurensning og bærekraft10 stp  Vårparallell
THT310Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs15 stp  Høstparallell
VANN300Vannforurensning I15 stp  Høstparallell

Valgfrie emner:
EDS260Globale miljøforandringer5 stp  Høstparallell
EDS275Skrivekurs10 stp  Høstp. el vårp.
EDS330Politisk økologi10 stp  Vårparallell
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
JORD210Jord: GIS og dynamisk modellering10 stp  Vårparallell
JORD213Kjemiske og fysiske jordanalyser5 stp  Januarblokk
GEO221Hydrogeologi - feltkurs5 stp  Juniblokk
LNG240Academic Writing10 stp  Høstp. el vårp.
MATH250Partielle differensiallikninger og modeller10 stp  Høstparallell
MINA300Globale miljøendringer og jordsystemet10 stp  Vårparallell
ECOL300Naturvitenskapelig metode5 stp  Vårparallell
THT271Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs10 stp  Vårparallell
THT280Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning15 stp  Vårparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 30 studiepoeng i løpet av det siste semestert.

Programansvarlig 2018: Mona Henriksen
Studieveileder 2018: Per-Fredrik Rønneberg Nordhov

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2018. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2022
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013