Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser
Studieretning: Bærekraftig vann- og sanitæranlegg, helse og utvikling
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2017:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22019VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2018HøstparallellTHT
384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkTHT383
12018Juniblokk 
VårparallellGEO
220
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2017HøstparallellJORD
200
THT
282
EDS
225
 
 
AugustblokkJORD200
  
Obligatoriske emner
Studieretning:

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

· Jord og miljø

· Limnologi og vannressurser

· Bærekraftig vann- og sanitæranlegg, helse og utvikling

   · Eksempelplaner:
(Ikke sikret mot undervisnings- og eksamenskollisjoner)

   · Desentrale VA-systemer og grunnvann

   · Desentrale VA-systemer og forurensing av jord og vann

   · Desentrale og sentrale VA-systemer og renseteknologi

 

Velg minst ett av følgende emner:
GEO300Videregående hydrogeologi10 stp  Vårparallell
JORD310Globale og lokale forurensninger i jord og miljø10 stp  Vårparallell
THT310Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs15 stp  Høstparallell
VANN300Vannforurensning I15 stp  Høstparallell

Valgfrie emner:
EDS201Introduksjon til utviklingsstudier5 stp  Augustblokk
EDS260Globale miljøforandringer5 stp  Høstparallell
EDS275Skrivekurs10 stp  Høstp. el vårp.
EDS330Politisk økologi10 stp  Vårparallell
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
JORD210Jord: GIS og dynamisk modellering10 stp  Vårparallell
JORD213Kjemiske og fysiske jordanalyser5 stp  Januarblokk
GEO221Hydrogeologi - feltkurs5 stp  Juniblokk
LNG240Academic Writing10 stp  Høstp. el vårp.
MATH250Partielle differensiallikninger og modeller10 stp  Høstparallell
MINA300Biogeokjemi, globale endringer10 stp  Janbl. + vårp.
MINA310Prosjekt administrasjon og forskningsplanlegging10 stp  Høstp. + janbl.
THT271Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs10 stp  Vårparallell
THT280Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning15 stp  Vårparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 30 studiepoeng i løpet av det siste semestert.

Programansvarlig 2017: Henriksen, Mona
Studieveileder 2017: Nordhov, Per-Fredrik R.

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2017/2018:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Radioøkologi
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder for masterprogrammet Miljø og naturressurser, som ble utfaset etter 2021, men videreført som masterprogrammet Miljøvitenskap.
Det er også mulig å se strukturen for andre årskull:

· Studiestart 2022
(Masterprogram: Miljøvitenskap)

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017 *

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013