Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser (M-MINA)
Studieretning: Bærekraftig vann- og sanitæranlegg, helse og utvikling
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2017:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22019VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2018HøstparallellTHT
384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkTHT383
12018Juniblokk 
VårparallellGEO
220
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2017HøstparallellJORD
200
THT
282
EDS
225
 
 
AugustblokkJORD200
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Studieretning,
obligatoriske emner:

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

· Jord og miljø

· Limnologi og vannressurser

Bærekraftig vann- og sanitæranlegg, helse og utvikling

Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Desentrale VA-systemer og grunnvann

· Desentrale VA-systemer og forurensing av jord og vann

· Desentrale og sentrale VA-systemer og renseteknologi

 

Velg minst ett av følgende emner:
GEO300Videregående hydrogeologi10 stp  Vårparallell
JORD310Globale og lokale forurensninger i jord og miljø10 stp  Vårparallell
THT310Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs15 stp  Høstparallell
VANN300Vannforurensning I15 stp  Høstparallell

Valgfrie emner:
EDS201Introduksjon til utviklingsstudier5 stp  Augustblokk
EDS260Globale miljøforandringer5 stp  Høstparallell
EDS275Skrivekurs10 stp  Høstp. el vårp.
EDS330Politisk økologi10 stp  Vårparallell
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
JORD210Jord: GIS og dynamisk modellering10 stp  Vårparallell
JORD213Kjemiske og fysiske jordanalyser5 stp  Januarblokk
GEO221Hydrogeologi - feltkurs5 stp  Juniblokk
LNG240Academic Writing10 stp  Høstp. el vårp.
MATH250Partielle differensiallikninger og modeller10 stp  Høstparallell
MINA300Biogeokjemi, globale endringer10 stp  Janbl. + vårp.
MINA310Prosjekt administrasjon og forskningsplanlegging10 stp  Høstp. + janbl.
THT271Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs10 stp  Vårparallell
THT280Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning15 stp  Vårparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 30 studiepoeng i løpet av det siste semestert.

Programansvarlig 2017: Henriksen, Mona
Studieveileder 2017: Nordhov, Per-Fredrik R.

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2017/2018:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MINA Miljø og naturressurser
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MINA Miljø og naturressurser
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-RAD Radioøkologi
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2017. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2022 (M-MILJØ)
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2020 (M-RAD)
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
★ Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013