Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser
Studieretning: Radioøkologi
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2021:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22023VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2022HøstparallellMASTER-
OPPGAVEN
Augustblokk 
12022Juniblokk 
VårparallellECOL
300
KJM
351
 
 
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkKJM351 - 5 stp
2021HøstparallellKJM
350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkKJM350 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Studieretning:

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

· Jord og miljø

· Limnologi og vannressurser

· Radioøkologi

 

Andre relevante emner:
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi med semesteroppgave15 stp  Janbl. + vårp.
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
FMI330Effekt og biomarkørmetoder i toksikologi5 stp  Augustblokk
GEO300Videregående hydrogeologi10 stp  Vårparallell
JORD310Jordforurensning og bærekraft10 stp  Vårparallell
KJM340Instrumentell uorganisk analyse10 stp  Augbl. + høstp.
KJM360Vurdering av helse- og miljørisiko10 stp  Junibl. + augbl.
MINA300Globale miljøendringer og jordsystemet10 stp  Vårparallell
VANN300Vannforurensning I15 stp  Høstparallell
VANN301Vannforurensning II5 stp  Januarblokk

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 60 studiepoeng i løpet av det siste studieåret.

Programansvarlig 2021: Mona Henriksen
Studieveileder 2021: Per-Fredrik Rønneberg Nordhov

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2021. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2022
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

Oversikten nedenfor gjelder bare for masterprogrammet Radioøkologi, som ble utfaset etter 2020.

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013