Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Fornybar energi
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2014:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22016VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2015HøstparallellFORN
320
FORN
330
 
 
 
 
 
 
AugustblokkFORN330 - 5 stp
12015Juniblokk 
VårparallellBUS
230
FORN
310
 
 
 
 
JanuarblokkSTAT200 - 5 stp
2014HøstparallellFORN
300
RØP
310
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkFORN300 - 5 stp


ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22016Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2015Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12015Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2014Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk