Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Ettårig grunnstudium
Plan innrettet mot studieretninger innen: Tekniske/ingeniørstudier - teknologi/realfag
Obligatoriske og anbefalte emner for studenter med studiestart høsten 2017:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
12018Juniblokk 
VårparallellFYS *
100  
BUS
100
ECN
170
STAT
100
JanuarblokkFYS001
2017HøstparallellPHI / PHI
100   101
MATH *
100  
ECN
110
JUS
100
AugustblokkMATH001

Du skal velge i alt 60 studiepoeng i løpet av ett studieår. Av disse må minst 50 % av emnene ha generell studiekompetanse som opptakskrav.
  
Studieveileder 2017: Nordhov, Per-Fredrik R.

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2017/2018:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MINA Miljø og naturressurser
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MINA Miljø og naturressurser
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-RAD Radioøkologi
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Ettårig grunnstudium,
obligatoriske emner
Plan mot bachelorstudier i:

· Biologi

· Bioteknologi

· Økologi og naturforvaltning

· Miljø og naturressurser

· Skogfag

· Plantevitenskap

· Matvitenskap og ernæring

· Husdyrvitenskap

· Fornybar energi

· Tekniske/ingeniørstudier - teknologi/kjemi

Tekniske/ingeniørstudier - teknologi/realfag

Obligatoriske forkurs (uten studiepoeng)
ved manglende forkunnskaper
Andre obligatoriske emner
Anbefalte emner:
(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2017. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2024
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
★ Studiestart: 2017