Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Bachelorprogram: Skogfag
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2023:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32026JuniblokkSKOG250 - 10 stp
VårparallellSKOG
230
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2025HøstparallellSKOG
220
STAT
100
 
 
 
 
 
 
AugustblokkSKOG220
22025Juniblokk 
VårparallellSKOG
210
SKOG
240
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkTRE200 - 5 stp
2024HøstparallellPHI
100
JORD
100
JUS
100
 
 
 
 
AugustblokkSKOG101 - 5 stp
12024Juniblokk 
VårparallellSKOG
200
SKOG
205
ECOL
100
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2023HøstparallellSKOG
100
MATH / ECN
100   102
ECN
110
LAD
102
 
 
AugustblokkSKOG100
  
Bachelorprogram,
obligatoriske emner
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Økonomi- og forvaltningsfag

· Datavitenskap og GIS

· Skogbiologi

· Skogteknologi

· Kartlegging og overvåking

· Skogplanlegging

· Skogskjøtsel

· Ett semester i utlandet


Velg minst ett av følgende emner:
SKOG201Sykdommer og skadedyr på trær5 stp  Juniblokk
SKOG202Økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen5 stp  Høstparallell
pluss minst ett av følgende emner (anbefales i siste semester):
MINA250Tverrfaglig konsekvensanalyse10 stp  Janbl. + vårp.
NATF200Vern og forvaltning av norsk natur5 stp  Januarblokk

Programansvarlig 2023: Nybakken, Line
Studieveileder 2023: Mjelde, Marianne

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2023/2024:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljøvitenskap
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljøvitenskap
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2023. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

★ Studiestart 2023

· Studiestart 2022

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008

· Studiestart 2007

· Studiestart 2006
(Bachelorprogram: Skog, miljø og industri)