Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Bachelorprogram: Miljø og naturressurser
Eksempelplan: Emnegruppe GEOFAG
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2019:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32022JuniblokkGEO211 og GEO221
VårparallellNATF
260
GEO
210
GEO
220
 
 
JanuarblokkNATF260
2021HøstparallellMINA
200
STAT *
100  
 
 
 
 
AugustblokkFYS160
22021Juniblokk 
VårparallellVANN
200
KJM
120
 
 
 
 
Januarblokk 
2020HøstparallellGEO
100
JORD
101
BIO
130
LAD
102
 
 
AugustblokkFYS161
12020JuniblokkFeltkurs i ZOOL100 og BOT100
VårparallellFYS
100
KJM
100
BOT
100
 
 
Januarblokk 
2019HøstparallellMINA
100
MATH / MATH **
100   111  
PHI / PHI
100   101
ZOOL
100
AugustblokkMINA100 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Eksempelplaner:

· Emnegruppe GEOFAG

· Emnegruppe KJEMI

· Ett semester i utlandet

* STAT100 kan tas høst og vår.
** MATH111 anbefales for studenter som har R2.

Dette er en eksempelplan for de som ønsker å ta et års pedagogisk påbygging etter en mastergrad. En emnegruppe i geofag med pedagogisk påbygging vil gi undervisningskompetanse i geofag i videregående skole.

Velg i tillegg minst 20 studiepoeng blant:
GEO210Kvartærgeologi10 stp  Vårparallell
GEO211Kvartærgeologisk feltkurs5 stp  Juniblokk
GEO220Hydrogeologi10 stp  Vårparallell
GEO221Hydrogeologi - feltkurs5 stp  Juniblokk
JORD200Jord, vegetasjon og landskap10 stp  Augbl. + høstp.
JORD210Jord: GIS og dynamisk modellering10 stp  Vårparallell
JORD212Jordanalyse5 stp  Høstparallell
KJM240Analytisk kjemi10 stp  Høstparallell
THT282Introduksjon til bærekraftige VA-systemer10 stp  Høstparallell
VANN210Limnologi / ferskvannsøkologi10 stp  Høstparallell
VANN211Limnologiske metoder5 stp  Juniblokk
VANN220Vannressurser og vannforsyning5 stp  Vårparallell

Anbefalte valgfrie emner:
BIO100Cellebiologi5 stp  Høstparallell
BIO210Molekylærbiologi10 stp  Høstparallell
BOT130Grunnleggende plantefysiologi5 stp  Høstparallell
ECN110Innføring i mikroøkonomi5 stp  Høstparallell
ECN170Miljø- og ressursøkonomi5 stp  Vårparallell
ECOL100Grunnleggende økologi5 stp  Vårparallell
FORN200Energisystemer og teknologi10 stp  Høstparallell
FORN220Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer10 stp  Vårparallell
FORN230Energipolitikk og energimarkeder5 stp  Vårparallell
FYS161Meteorologi og klima5 stp  Augustblokk
GMBB100Bildebruk i geomatikk5 stp  Januarblokk
GMGI102Geografiske informasjonssystemer, grunnlag5 stp  Høstparallell
GMGI210Geografisk analyse og modellering10 stp  Vårparallell
JUS100Juridisk metode og norsk rettssystem5 stp  Høstparallell
KJB200Biokjemi10 stp  Vårparallell
KJM110Organisk kjemi10 stp  Augbl. + høstp.
KJM230Fysikalsk kjemi10 stp  Vårparallell
LAD102GIS - praktisk introduksjon5 stp  Høstparallell
MATH111Kalkulus 110 stp  Høstparallell
NATF200Vern og forvaltning av norsk natur5 stp  Januarblokk
NATF240Fiskeforvaltning10 stp  Vårparallell
STAT200Regresjon5 stp  Januarblokk
THT271Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs10 stp  Vårparallell
THT280Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning15 stp  Vårparallell

Programansvarlig 2019: Mona Henriksen
Studieveileder 2019: Per-Fredrik Rønneberg Nordhov

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2019. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2021
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013