Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Nukleær- og miljøvitenskap (M-RAMI)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2025:

ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22027VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
JanuarblokkMINA321
2026HøstparallellMASTER-
OPPGAVEN
 
Augustblokk 
12026Juniblokk 
VårparallellRAD
310
 
 
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkRAD325
2025HøstparallellRAD
210
RAD
320
 
 
 
 
AugustblokkRAD300

  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Deponering i fjell

· Økotoksikologi

· Analytisk kjemi

· MINDER


Andre relevante emner:
FMI210Generell miljøtoksikologi10 stp  Vårparallell
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi10 stp  Vårparallell
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
FORNY200Fornybare energikilder og -teknologier10 stp  Høstparallell
GEO220Hydrogeologi10 stp  Vårparallell
GEO300Videregående hydrogeologi10 stp  Høstparallell
GEO320Hydrogeologi - feltkurs5 stp  Juniblokk
JUS201Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett5 stp  Høstparallell
JUS220Miljøforvaltningsrett5 stp  Høstparallell
KJM240Analytisk kjemi10 stp  Høstparallell
KJM340Instrumentell uorganisk analyse10 stp  Augbl. + høstp.
LNG250Akademisk skriving5 stp  Høstparallell
MILJØ200Forurensning og miljø10 stp  Høstparallell
MILJØ360Vurdering av helse- og miljørisiko10 stp  Høstparallell
MILJØ370Arbeidslivserfaring i miljøvitenskap10/15 stp  Hele året
MINA310Naturvitenskapelig metode5 stp  Vårparallell
RAD200Nukleær industri, anlegg og aktiviteter5 stp  Høstparallell
RAD205Atomberedskap5 stp  Januarblokk
RAD210Radioaktivitet og strålevern10 stp  Høstparallell
STIN300Statistisk programmering i R5 stp  Januarblokk
STAT210Forsøksplanlegging og variansanalyse5 stp  Augustblokk
VANN200Hydrologi10 stp  Vårparallell
VANN220Vannressurser og vannforsyning5 stp  Vårparallell
VANN300Vannforurensning10 stp  Høstparallell

Studentene kan velge å skrive en masteroppgave på 45 eller 60 studiepoeng.

Programansvarlig 2025: Henriksen, Mona
Studieveileder 2025: Lægreid, Marte Lise

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2025/2026:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MILJØ Miljøvitenskap
  - B-RAMI Radioaktivitet og miljø
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MILJØ Miljøvitenskap
  - M-RAMI Nukleær- og miljøvitenskap
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2025. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
★ Studiestart: 2025
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2024
· Studiestart: 2024 (M-MILJØ)