Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Radioøkologi
 

Masterprogrammet ble utfaset etter 2020,
men er videreført som egen studieretning Radioøkologi
under masterprogrammet Miljø og naturressurser.