Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Radioøkologi (M-RAD)
 

Masterprogrammet ble utfaset etter 2020,
men er videreført som egen studieretning Radioøkologi
under masterprogrammet Miljø og naturressurser.