Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser
Studieretning: Bærekraftig vann- og sanitæranlegg, helse og utvikling
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2013:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22015VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2014HøstparallellGEO
300
THT
310
 
 
Augustblokk 
12014JuniblokkTHT283 *
VårparallellGEO
220
EDS
255
THT / THT *
271   280  
 
 
Januarblokk 
2013HøstparallellTHT
282
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
  
Obligatoriske emner
Studieretning:

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

· Jord og miljø

· Limnologi og vannressurser

· Bærekraftig vann- og sanitæranlegg, helse og utvikling

* Velg minst ett av emnene THT271, THT280 eller THT283

Valgfrie emner:
EDS201Introduksjon til utviklingsstudier5 stp  Augustblokk
EDS225Linking Ecological and Social Resilience10 stp  Høstparallell
EDS260Globale miljøforandringer5 stp  Høstparallell
EDS275Skrivekurs10 stp  Høstp. el vårp.
EDS330Politisk økologi10 stp  Vårparallell
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
JORD210Jord: klassifikasjon, prosessmodellering og bruk av GIS10 stp  Vårparallell
JORD221Jordfysikk, øvelseskurs5 stp  Høstparallell
JORD310Globale og lokale forurensninger10 stp  Vårparallell
JORD315Biogeokjemi, globale endringer10 stp  Høstparallell
LNG240Academic Writing10 stp  Høstp. el vårp.
MATH250Partielle differensiallikninger og modeller10 stp  Høstparallell
MINA310Prosjekt administrasjon og forskningsplanlegging10 stp  Høstparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 30 studiepoeng i løpet av det siste semestert.

Programansvarlig 2013: Trond Børresen
Studieveileder 2013: Trond Magnus Vaaga-Dyrseth

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2013. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2022
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013