Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Miljøvitenskap (M-MILJØ)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2023:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22025VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2024HøstparallellMASTER-
OPPGAVEN
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12024Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkMINA321 *
2023Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkMILJØ302
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

· Jord og miljø

· Limnologi

· Radioøkologi

· Ressursforvaltning

* MINA320 kan tas i høstparallellen (norsk versjon).

I tillegg må minst to av følgende hovedemner, med tilhørende forutsatte forkunnskaper, tas for å få mastergraden i miljøvitenskap:
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi10 stp  Vårparallell
GEO300Videregående hydrogeologi10 stp  Høstparallell
GEO310Paleomiljø og klimaendringer10 stp  Høstparallell
JORD310Jordforurensning og bærekraft10 stp  Vårparallell
JORD330Jordhelse og bærekraftig bruk av jordressurser10 stp  Høstparallell
KJM351Eksperimentell radioøkologi10 stp  Janbl. + vårp.
MILJØ300Globale miljøendringer og jordsystemet10 stp  Vårparallell
VANN300Vannforurensning10 stp  Høstparallell
VANN310Tiltaksplanlegging i vannforvaltning10 stp  Vårparallell

Andre relevante emner:
FMI210Generell miljøtoksikologi10 stp  Vårparallell
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
JUS201Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett5 stp  Høstparallell
JUS220Miljøforvaltningsrett5 stp  Høstparallell
KJM340Instrumentell uorganisk analyse10 stp  Augbl. + høstp.
KJM350Radiokjemi10 stp  Augbl. + høstp.
KJM360Vurdering av helse- og miljørisiko10 stp  Junibl. + augbl.
LNG250Akademisk skriving5 stp  Høstparallell
MILJØ210Biogeokjemi for vann- og avløpsforvaltning10 stp  Høstparallell
MILJØ370Arbeidslivserfaring i miljøvitenskap10/15 stp  Hele året
MINA305Fjernmåling i skog- og naturforvaltning5 stp  Høstparallell
MINA310Naturvitenskapelig metode5 stp  Vårparallell
STIN300Statistisk programmering i R5 stp  Januarblokk
THT271Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs10 stp  Vårparallell

Studentene kan velge å skrive en masteroppgave på 30, 45 eller 60 studiepoeng.

Programansvarlig 2023: Henriksen, Mona
Studieveileder 2023: Lægreid, Marte Lise

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2023/2024:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MILJØ Miljøvitenskap
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MILJØ Miljøvitenskap
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2023. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2024
· Studiestart: 2024 (M-RAMI)
★ Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021 (M-MINA)