Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Miljøvitenskap (M-MILJØ)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2022:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2023Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12023Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2022HøstparallellMINA *
320  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkMILJØ302
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Miljøgifter og økotoksikologi

· Geologi

· Jord og miljø

· Limnologi

· Radioøkologi

· Ressursforvaltning

* MINA321 kan tas i januarblokka (engelsk versjon).

I tillegg må minst to av følgende hovedemner, med tilhørende forutsatte forkunnskaper, tas for å få mastergraden i miljøvitenskap:
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi10 stp  Vårparallell
GEO300Videregående hydrogeologi10 stp  Høstparallell
JORD310Jordforurensning og bærekraft10 stp  Vårparallell
JORD330Jordhelse og bærekraftig bruk av jordressurser10 stp  Høstparallell
KJM351Eksperimentell radioøkologi10 stp  Janbl. + vårp.
MILJØ300Globale miljøendringer og jordsystemet10 stp  Vårparallell
VANN300Vannforurensning10 stp  Høstparallell

Andre relevante emner:
ECN170Miljø- og ressursøkonomi5 stp  Vårparallell
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
FMI330Effekter og biomarkørmetoder i økotoksikologi5 stp  Augustblokk
JUS201Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett5 stp  Høstparallell
JUS220Miljøforvaltningsrett5 stp  Høstparallell
KJM340Instrumentell uorganisk analyse10 stp  Augbl. + høstp.
KJM350Radiokjemi10 stp  Augbl. + høstp.
KJM360Vurdering av helse- og miljørisiko10 stp  Junibl. + augbl.
LNG250Akademisk skriving5 stp  Høstparallell
MILJØ210Biogeokjemi for vann- og avløpsforvaltning10 stp  Høstparallell
MILJØ312 stp  
MINA310Naturvitenskapelig metode5 stp  Vårparallell
STIN300Statistisk programmering i R5 stp  Januarblokk
THT271Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs10 stp  Vårparallell
VANN301Tiltak mot forurensning av vannforekomster5 stp  Januarblokk
VANN311Feltkurs i alpin limnologi5 stp  Høstparallell

Studentene kan velge å skrive en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng.

Programansvarlig 2022: Henriksen, Mona
Studieveileder 2022: Lægreid, Marte Lise

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2022/2023:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MILJØ Miljøvitenskap
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MILJØ Miljøvitenskap
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2022. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2024
· Studiestart: 2024 (M-RAMI)
· Studiestart: 2023
★ Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021 (M-MINA)