Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Ettårig grunnstudium
Plan innrettet mot bachelorstudier i: Økologi og naturforvaltning
Obligatoriske og anbefalte emner for studenter med studiestart høsten 2020:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
12021JuniblokkFeltkurs i ZOOL100 og BOT100
VårparallellKJM
100
BOT
100
ECN
170
ECOL
100
 
 
JanuarblokkKJM007NATF200
2020HøstparallellPHI / PHI
100   101
MATH *
100  
ZOOL
100
JUS
201
AugustblokkMATH007

Studiets omfang og krav
Studiet er på 60 studiepoeng og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret. Det anbefales alltid å ta kontakt med studieveileder for aktuelle studieprogram videre, før du legger opp en plan.

Overgang til andre studieprogram
For studenter som ønsker overgang til bachelorprogram med opptakskrav REALFA eller GENS er søknadsfrist 1. november. For overgang til bachelorstudier med realfagskrav kreves matematikk (MATH100). Overgang kan derfor innvilges når sensuren i emnet er klar i januar. For opptak til femårige mastergrader (siv.ing.) kan ikke overgang gis internt ved NMBU, søknad må gå via Samordna opptak.

Garanti om plass videre ved NMBU
NMBU tilbyr garanterte plasser på utvalgte bachelorprogrammene for studenter som har fullført og bestått Ettårig grunnstudium. For å få plass på et bachelorprogram ved NMBU, må det være ledig plass på programmet (du er ikke garantert ditt førstevalg). Du er garantert plass på ett av følgende program:
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Energi og miljøfysikk
 • Geomatikk
 • Husdyrvitenskap
 • Kjemi
 • Matvitenskap og ernæring
 • Miljø og naturressurser
 • Plantevitenskap
 • Skogfag
 • Økologi og naturforvaltning
 • Lektorutdanning i realfag (LUR)

Søknadsfristen for garantert plass er 1. juni. Hvis du er i tvil om du oppfyller kravet til garantert plass, eller usikker på om du får innvilget overgang til ditt førstevalg, anbefaler vi deg å søke Samordna opptak innen 15. april.

Emner i ettårig grunnstudium som kvalifiserer for opptak ved NMBU og andre norske læresteder.
Fag fra videregående skoleEmner som dekker kompetansen ved NMBU
Matematikk R1+R2MATH100* (forkurs MATH007)
KJEMI 1+2KJM100 (forkurs KJM007)
FYSIKK 1FYS100 (forkurs FYS001)
BIOLOGI 1+2ZOOL100, BOT100, ECOL100 (15 sp. innen biologiske emner)
*Emnet MATH100 Brukerkurs i matematikk har som opptakskrav Generell studiekompetanse + R1 (eller S1+S2). Studenter som ikke har R1 eller S1+S2 må ta forkurset i matematikk MATH007 som tilbys i august.
  
Studieveileder 2020: Nordhov, Per-Fredrik R.

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2020/2021:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MINA Miljø og naturressurser
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MINA Miljø og naturressurser
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-RAD Radioøkologi
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Ettårig grunnstudium,
obligatoriske emner
Plan mot bachelorstudier i:

· Biologi

· Bioteknologi

Økologi og naturforvaltning

· Miljø og naturressurser

· Skogfag

· Plantevitenskap

· Matvitenskap og ernæring

· Husdyrvitenskap

· Fornybar energi

· Tekniske/ingeniørstudier - teknologi/kjemi

· Tekniske/ingeniørstudier - teknologi/realfag

Obligatoriske forkurs (uten studiepoeng)
ved manglende forkunnskaper
Andre obligatoriske emner
Anbefalte emner:
(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2020. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2024
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
★ Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017