Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

 Aktuelle masteroppgaver ved MINA

 Studieprogram:
  Fornybar energi
  Naturbasert reiseliv
  Naturforvaltning
  Skogfag
  Økologi

  Miljø og naturressurser -> Bærekraftig vann- og sanitæranlegg, helse og utvikling
  Miljø og naturressurser -> Andre
  Radioøkologi