Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser
 

Masterprogrammet ble utfaset etter 2021,
men er videreført som masterprogrammet Miljøvitenskap.