Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser (M-MINA)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2011:

Detaljer for denne årsklassen er ikke tilgjengelig.