Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Miljø og naturressurser (M-MINA)
 

Masterprogrammet ble utfaset etter 2021,
men er videreført som masterprogrammet Miljøvitenskap.