Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Fornybar energi
Obligatoriske emner for studenter med annen bakgrunn enn bachelor i fornybar energi
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2022:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2023HøstparallellFORNY
360
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12023Juniblokk 
VårparallellBUS
230
FORNY
310
MINA
250
 
 
 
 
JanuarblokkMINA250 - 5 stp
2022HøstparallellFORNY
300
MINA
320
MINA
330
FORNY
200
AugustblokkFORNY300 - 5 stp


ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2023Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12023Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2022Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk