Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Økologi
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2019:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22021VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk
2020Høstparallell
Augustblokk
12020Juniblokk 
VårparallellECOL
300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2019Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkNATF300
  
Obligatoriske emner
Studieretning:

· Generell økologi

· Tropisk økologi
og naturforvaltning


Studenten arbeider med en masteroppgave på 60 studiepoeng i løpet av det siste studieåret.

Programansvarlig 2019: Tone Birkemoe
Studieveileder 2019: Espen Arestøl

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2019. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2021
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2020
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008

· Studiestart 2007

· Studiestart 2006
(Masterprogram: Økologi)

· Studiestart 2006
(Masterprogram: Tropisk økologi og naturforvaltning)