Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Ettårig grunnstudium
 
For studenter med studiestart høsten 2021:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
12022Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2021HøstparallellPHI / PHI
100   101
MATH *
100  
 
 
 
 
Augustblokk 
* Brukes som opptakskrav til videre realfagsstudier.

Studiets omfang og krav
Studiet er på 60 studiepoeng og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.
Inntil 50% av de avlagte studiepoengene i ettårig grunnstudium kan være realfag (opptak Realfag - se emnebeskrivelse) og 50% eller mer av emnene tatt gjennom året skal være samfunnsfag/økonomifag/andre emner (opptak GSK - se emnebeskrivelse)..
Vær oppmerksom på at matematikk og ev. fysikk (eller andre særkrav) vil bli brukt som opptakskrav til videre realfagstudier. NB! Det anbefales alltid å ta kontakt med studieveileder for aktuelle studieprogram videre, før du legger opp en plan.

Overgang til andre studieprogram
For studenter som ønsker overgang til bachelorprogram med opptakskrav REALFA eller GENS er søknadsfrist 1. november. For overgang til bachelorstudier med realfagskrav kreves matematikk (MATH100). Overgang kan derfor innvilges når sensuren i emnet er klar i januar. For opptak til femårige mastergrader (siv.ing.) kan ikke overgang gis internt ved NMBU, søknad må gå via Samordna opptak.

Garanti om plass videre ved NMBU
NMBU tilbyr garanterte plasser på utvalgte bachelorprogrammene for studenter som har fullført og bestått Ettårig grunnstudium. For å få plass på et bachelorprogram ved NMBU, må det være ledig plass på programmet (du er ikke garantert ditt førstevalg). Du er garantert plass på ett av følgende program:
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Energi og miljøfysikk
 • Geomatikk
 • Husdyrvitenskap
 • Kjemi
 • Matvitenskap og ernæring
 • Miljø og naturressurser
 • Plantevitenskap
 • Skogfag
 • Økologi og naturforvaltning
 • Lektorutdanning i realfag (LUR)

MATH100 (og FYS100 ved siv.ing.) brukes som opptakskrav til studier med realfagskrav og vil senere ikke inngå i bachelorgraden. Søknadsfristen for garantert plass er 1. juni. Hvis du er i tvil om du oppfyller kravet til garantert plass, eller usikker på om du får innvilget overgang til ditt førstevalg, anbefaler vi deg å søke Samordna opptak innen 15. april.

Emner i ettårig grunnstudium som kvalifiserer for opptak ved NMBU og andre norske læresteder.
Fag fra videregående skoleEmner som dekker kompetansen ved NMBU
Matematikk R1+R2MATH100* (forkurs MATH007)
KJEMI 1+2KJM100 (forkurs KJM007)
FYSIKK 1FYS100 (forkurs FYS001)
BIOLOGI 1+2ZOOL100, BOT100, ECOL100 (15 sp. innen biologiske emner)
*Emnet MATH100 Brukerkurs i matematikk har som opptakskrav Generell studiekompetanse + R1 (eller S1+S2). Studenter som ikke har R1 eller S1+S2 må ta forkurset i matematikk MATH007 som tilbys i august.
  
Obligatoriske emner
Forkurs (uten studiepoeng)
Eksempelplaner

· Biologi

· Bioteknologi

· Økologi og naturforvaltning

· Miljø og naturressurser

· Skogfag

· Plantevitenskap

· Matvitenskap og ernæring

· Husdyrvitenskap

· Fornybar energi

· Tekniske/ingeniørstudier - teknologi/kjemi

· Tekniske/ingeniørstudier - teknologi/realfag

 
Studieveileder 2021: Per-Fredrik Rønneberg Nordhov

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2021. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2022
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2021
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017