Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Ettårig grunnstudium
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2024:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
12025Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2024HøstparallellPHI  / PHI
100      101
MATH  *
100      
 
 
 
 
Augustblokk 
* Brukes som opptakskrav til videre realfagsstudier. Kan byttes ut med ECN102 dersom du kun trenger matematikk tilsvarende S1+S2, og ikke har planer om å studere videre på NMBU.

Studiets omfang og krav
Studiet er på 60 studiepoeng og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.
Det anbefales alltid å ta kontakt med studieveileder for aktuelle studieprogram videre, før du legger opp en plan.

Overgang til andre studieprogram
For studenter som ønsker overgang til bachelorprogram med opptakskrav REALFA eller GENS er søknadsfrist 1. november. For overgang til bachelorstudier med realfagskrav kreves matematikk (MATH100). Overgang kan derfor innvilges når sensuren i emnet er klar i januar. For opptak til femårige mastergrader (siv.ing.) kan ikke overgang gis internt ved NMBU, søknad må gå via Samordna opptak.

Garanti om plass videre ved NMBU
NMBU tilbyr garanterte plasser på utvalgte bachelorprogrammene for studenter som har fullført og bestått Ettårig grunnstudium. For å få plass på et bachelorprogram ved NMBU, må det være ledig plass på programmet (du er ikke garantert ditt førstevalg). Du er garantert plass på ett av følgende program:
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Energi og miljøfysikk
 • Fornybar energi
 • Geomatikk
 • Husdyrvitenskap
 • Kjemi
 • Matvitenskap og ernæring
 • Miljøvitenskap
 • Plantevitenskap
 • Radioaktivitet og miljø
 • Skogfag
 • Økologi og naturforvaltning
 • Lektorutdanning i realfag (LUR)

Søknadsfristen for garantert plass er 1. juni. Hvis du er i tvil om du oppfyller kravet til garantert plass, eller usikker på om du får innvilget overgang til ditt førstevalg, anbefaler vi deg å søke Samordna opptak innen 15. april.

Emner i ettårig grunnstudium som kvalifiserer for opptak ved NMBU og andre norske læresteder.
Fag fra videregående skoleEmner som dekker kompetansen ved NMBU
Matematikk R1+R2MATH100* (forkurs MATH007)
KJEMI 1+2KJM100 (forkurs KJM007)
FYSIKK 1+2FYS100 (forkurs FYS007)
BIOLOGI 1+2ZOOL100, BOT100, ECOL100 (15 sp. innen biologiske emner)
Matematikk S1+S2ECN102**
* Emnet MATH100 Brukerkurs i matematikk har som opptakskrav Generell studiekompetanse + R1 (eller S1+S2). Studenter som ikke har R1 eller S1+S2 må ta forkurset i matematikk MATH007 som tilbys i august.
**Dersom du ønsker å studere videre på NMBU anbefaler vi MATH100. Ta kontakt med studieveileder dersom du er i tvil.
  
Studieveileder 2024: Lægreid, Marte Lise

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2024/2025:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MILJØ Miljøvitenskap
  - B-RAMI Radioaktivitet og miljø
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MILJØ Miljøvitenskap
  - M-RAMI Nukleær- og miljøvitenskap
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Ettårig grunnstudium,
obligatoriske emner
Plan mot bachelorstudier i:

· Biologi

· Bioteknologi

· Økologi og naturforvaltning

· Miljøvitenskap

· Radioaktivitet og miljø

· Skogfag

· Plantevitenskap

· Matvitenskap og ernæring

· Husdyrvitenskap

· Fornybar energi

· Energi og miljøfysikk

· Geomatikk

· Kjemi

· Lektorutdanning i realfag (LUR) - generell

  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2024. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2025
  (Forbehold om endringer)
★ Studiestart: 2024
· Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017