Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Ettårig grunnstudium
 
For studenter med studiestart høsten 2018:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
12019Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2018HøstparallellPHI / PHI
100   101
MATH *
100  
 
 
 
 
Augustblokk 
* Brukes som opptakskrav til videre realfagsstudier.

Du skal velge i alt 60 studiepoeng i løpet av ett studieår. Av disse må minst 50 % av emnene ha generell studiekompetanse som opptakskrav.
  
Obligatoriske emner
Forkurs (uten studiepoeng)
Eksempelplaner

· Biologi

· Bioteknologi

· Økologi og naturforvaltning

· Miljø og naturressurser

· Skogfag

· Plantevitenskap

· Matvitenskap og ernæring

· Husdyrvitenskap

· Fornybar energi

· Tekniske/ingeniørstudier - teknologi/kjemi

· Tekniske/ingeniørstudier - teknologi/realfag

 
Studieveileder 2018: Per-Fredrik Rønneberg Nordhov

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2018. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2019
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017