Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Bachelorprogram: Miljø og naturressurser
 

Bachelorprogrammet ble utfaset etter 2021,
men er videreført som bachelorprogrammet Miljøvitenskap.