Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Bachelorprogram: Miljø og naturressurser (B-MINA)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2024:

Bachelorprogrammet ble utfaset etter 2021,
men er videreført som bachelorprogrammet Miljøvitenskap.