Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Hva skal vises:

Sørhellinga:
3. etasje
2. etasje
1. etasje
Utgangsetasje
Kjeller
 
Jordfagbygningen:
2. etasje
1. etasje
Underetasje 1
Underetasje 2
 
Mellombygget:
1. etasje
Underetasje 1
 
Isotoplaboratoriet og jordmottaket:
1. etasje
Underetasje 1
Underetasje 2