NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Yngvar Gauslaa

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 17.04.2008
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Yngvar Gauslaa
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S319, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: yngvar.gauslaa@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 84
Fagområde:
Botanisk økologi og økofysiologi, lichenologi.

Forskning:
 • Lavsyrers beitebeskyttelse
 • Lys- og UVB-beskyttelse hos laver
 • Laver og sur nedbør
 • Skoglavers økologi

Undervisning:
Emneansvarlig for:
 • BOT100 - Plantediversitet
 • BOT210 - Moser og laver - floristikk og økologi

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås