NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Vidar Selås

 · En side opp


Oppdatert 29.03.2012
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


    Vidar Selås


    Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
Fagområde:
Zoologi, økologi, naturforvaltning.

Forskning:
Bestandssykluser hos herbivore insekter, fugler, pattedyr. Atferds- og populasjonsøkologi hos rovfugler.

Undervisning:
Underviser i:
  • ECOL200 - Generell økologi
  • MINA100 - Innføring i miljø og naturressurser
  • NATF260 - Tverrfaglig konsekvensanalyse
  • ZOOL300 - Økologisk entomologi

      

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås