NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Tron Eid

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 22.10.2013
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Tron Eid
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S206, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: tron.eid@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 22
Fagområde:
 • Skogbruksplanlegging
 • Skogregistrering
 • Skogproduksjon og modellering

Forskning:
 • Langsiktige investerings-, inntekts- og avvirkningsprognoser for tømmer og biomasse
 • Modeller for biologisk utvikling i skog
 • Eiendomsforhold og forvaltningsregimer, og innvirkning på skogressurser i Tanzania
 • Modeller og metoder for estimering av skogresurser som basis for implementering av REDD

Undervisning:
Emneansvarlig for:
 • SKOG250 - Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse
 • SKOG300 - Skogplanlegging
Underviser også i:
        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås