NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Torjus Bolkesjø

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 17.09.2012
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Torjus Bolkesjø
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S304, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: torjus.bolkesjo@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 67
Fagområde:
Fornybar energi, energimarkeder og energisystemanalyse, bioenergi.

Forskning:
 • Energimarkedet – analyse, modellering og prognoser
 • Virkemiddelanalyser i energi- og skogsektoren
 • Skogsektoranalyser

Ph.d. hovedveileder for:
 • Yi-kuang Chen
 • Niels Nagel
 • Aleksandra Roos
       Smarte alternativer til dagens løsninger for drift av kraftsystem

Undervisning:
Emneansvarlig for:
 • FORN230 - Energipolitikk og energimarkeder

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås