NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Torbjørn Haugaasen

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 28.03.2014
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Torbjørn Haugaasen
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S368, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: torbjorn.haugaasen@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 69
Fagområde:
Tropisk økologi, bevaringsbiologi, plante-dyr interaksjoner.

Forskning:
Plante-dyr interaksjoner, virveldyrsamfunn, økologi og sesongvariasjoner i oversvømte elveskoger, reservat-design og kriterier for utvelgelse, økologi og forvaltning av ikke tømmer-relaterte ressurser i tropiske skoger.
Pågående prosjekter:
 • Demografi hos paranøtt-treet i Brazil, og forvaltning av paranøtt-høstingen.
 • Habitatbruk og forflytning hos virveldyr (primater, klovdyr, gnagere, fugler etc.) i skog i Amazonas.
 • Naturforvaltning i urfolkreservater i Amazonas.
 • Effekter av endret arealbruk på biologisk mangfold i Choco, Colombia.

Ph.d. hovedveileder for:
 • Yennie Bredin
       Biomasse og karbon i Amazonas flomskoger
 • Elildo Alves Ribeiro Carvalho Junior
       Effekter av avskoging på Amazonas dyreliv
 • Jørgen Sand Sæbø

Undervisning:
Emneansvarlig for:
 • ECOL330 - Økologi og bevaring av tropisk regnskog
Underviser også i:
 • NATF300 - Bevaringsbiologi
 • NATF320 - Tropisk økologi og naturforvaltning

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås