NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Tone Birkemoe

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 03.04.2012
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Tone Birkemoe
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S235, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: tone.birkemoe@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 59
Fagområde:
Entomologi

Forskning:
 • Betydning av romlig skala og habitatfragmentering for insektpopulasjoner
 • Plante-insekt interaksjoner i høyfjellet

Ph.d. hovedveileder for:
 • Lisa Fagerli
       Interaksjoner mellom sopp og insekter i død ved
 • Milda Norkute

Undervisning:
Emneansvarlig for:
Underviser også i:
        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås