NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Muyiwa Samuel Adaramola

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 11.11.2013
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Muyiwa Samuel Adaramola
  Professor

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S372, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: muyiwa.adaramola@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 93
Fagområde:
Fornybar energiteknologi, vindkraft, solenergi.

Forskning:
 • Teknisk og økonomisk vurdering av vindkraft- og solenergiressurser
 • Hybride energisystemer
 • Energisparing
 • Ytelse til multiple vindturbiner
 • Turbulens fra single og doble vindturbiner

Ph.d. hovedveileder for:
 • Saeed Abdul-Ganiyu
 • Pablo Duran
       Forbedret estimering av vindstrømmen i vindmølleparker ved bruk av værdata
 • Yibeltal Tebikew Wassie

Undervisning:
Emneansvarlig for:
 • FORN240 - Energidistribusjon og lagringssystemer
 • FORN360 - Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger
Underviser også i:
 • FORN200 - Energisystemer og teknologi
 • FORN300 - Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger
 • FORN330 - Analyser av fornybare energisystemer

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås